top of page

JCM Construction Group

Public·1 member

Srbskohrvatsko-slovenski Slovar


Pred kratkim je hrvaška založba Mozaik, ki spada v skupino Mladinska knjiga, izdala Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar na tisoč straneh. Avtorica dr. Anita Peti-Stantić, predstojnica katedre za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Zagrebu, ga je pripravljala dobro desetletje. Ta izjemno bogat dvojezični slovar je bil več kot potreben, saj je zadnji podoben izšel leta 1985, ko torej Hrvaška in Slovenija še nista bili samostojni in ko smo še imeli srbohrvaščino kot uradni jezik SFRJ. Takratni slovar je bil srbskohrvatsko-slovenski in slovensko-hrvatskosrbski, njegov avtor pa je bil Janko Jurančič. Novi slovar je zasnovan na sodobnem slovenskem in hrvaškem jeziku in temelji na pojmih iz vsakodnevne komunikacije izvornih govorcev, zato predstavlja presek živega jezika, številni pomeni, sinonimi in antonimi pa so obogateni s primeri.
Srbskohrvatsko-slovenski slovar

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page